ATC - działalność gospodarcza w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi na terenie południowo-zachodniej części kraju

 

Działalność gospodarczą ATC rozpocząłem w roku 1997 (początkowo pod nazwą TRIADA). Wraz z grupą kilkunastu doświadczonych inżynierów byliśmy w latach ubiegłych i jesteśmy obecnie zaangażowani w realizację wielu obiektów budowlanych i inżynierskich w Polsce.  Zakres naszych usług jest szeroki, głównie skupiony wokół budownictwa przemysłowego i handlowego. Spektrum oferowanych usług obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego w budownictwie, począwszy od analizy opłacalności ekonomicznej, poprzez projektowanie i doradztwo w zakresie procedur administracyjnych do zarządzania przetargiem i procesem budowlanym, kontroli kosztów, nadzorowania robót, kierowania procedurami odbioru końcowego  i wreszcie pozyskaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie. Ponadto, oferujemy ekspertyzy opracowywane przez uprawnionych inżynierów i rzeczoznawców budowlanych, w tym ekspertyzy na rzecz banków oraz ubezpieczycieli.

 

 

 

 

 

  dr inż. Andrzej Czemplik